Цялата група получи сертификати и грамоти за участие във 2 кръг

Цялата група получи сертификати и грамоти за участие във 2 кръг