БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ!

ДА ЗАПОМНИМ.doc (50,5 kB)

Буквата се чете и пише.doc (39,5 kB)

 

 Й ИЛИ И

no.de-sita.com/wp-content/uploads/2009/10/ji.swf

 

 ПРЕНАСЯНЕ НА ЧАСТИ НА НОВ РЕД

bglog.net/ClientFiles/5214c65f-f53c-4a6f-8cb8-4b8fd6c60566/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B5.swf 

СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ  Същ. име_1.ppt (2 MB)

ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ.pps (1,5 MB)

СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНОТО ИМЕ СЪС СЪЩЕСТВИТЕЛНО Съгласуване_на_прил._със_същ._име.pps (3,7 MB)