Промяна в седмичната програма

През 2 учебен срок ще имаме малка промяна в седмичната програма.

Математиката става 3 часа, а ИИ - 2. Вижте промяната в менюто ЗА НАС -  подменюто седмична програма.