РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 25 ноември 2010 година ще се проведе родителска среща от 17.00 часа

 в стаята на 2а клас.