РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 19.01.2011Г. ОТ 17 ЧАСА, В СТАЯТА НА 2 А КЛАС.