Самостоятелна работа

На 11.10. 2010 година /понеделник/ в часа по Околен свят ще се проведе Самостоятелна работа /входно ниво/.