Весела ваканция!

На всички мои пчелички пожелавам весело и щастливо лято! Покрай игрите и почивката незабравяйте и книжките! Записвайте впечатленията си в своите читателски дневници, за да има какво да разкажете наесен.