ГРАФИК НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

 2011/2012 година

 

I срок - 15.09.2011г.- 06.02.2012г.

II срок - 08.02.2012г.- 31.05.2012г.

 

Ваканции:

Есенна - 29.10.2011г.- 01.11.2011г.

Коледна - 24.12.2011г.- 08.01.2012 г.

Зимна - 23.02.2012г.г.- 26.02.2012 г.

Пролетна и Великденска - 07.04.2012 г.- 16.04.2012 г.

 

Неучебни дни:

22/23 септември - Ден на независимостта

23/24 октомври - Избори за Президент

24/25 май - Ден на славянската писменост и култура

21.05.2012г.- Първи ДЗИ и НВО в 7 клас по БЕЛ

23.05.2012г.- Втори ДЗИ И НВО в 7 клас по Математика

 

 Ден за консултации на ученици:

Вторник,12:30 часа

 

Ден за консултиране на родители и ученици

Сряда,16:00 часа

 

ДЧ по ФВС

Четвъртък, 14.20 часа

Първа и трета седмица на всеки месец,

по 2 учебни часа.

 

През цялата учебна година ще учим само първа смяна -

сутрин, при следния график на часовете:

1час - 8:00 - 8:40 след 1-я час закуска

2час - 8:55 - 9:35

3час - 9:50 - 10:30 след 3-я час голямо междучасие

4час - 10:55 - 11:35

5час - 11:50 - 12:30

6час - 12:40 - 13:20