СЕДМИЧНА ПРОГРАМА, 2 СРОК,

                      3клас

Понеделник              Вторник

1. БЕЛ                                    1. БЕЛ

2. БЕЛ                                    2. БЕЛ

3. Музика                               3. Математика

4. ФВС                                   4. АЕ

5. ЧО                                      5. ЧК

Сряда                         Четвъртък

1. БЕЛ                                    1. БЕЛ

2. БЕЛ                                    2. АЕ

3. АЕ                                      3. Математика

4. ИИ                                      4. ДБ

5. ИИ                                      5. ФВС

6. ЗИП - ИТ 

                     Петък     

1. ЧП

2. Математика

3. ЗИП - АЕ

4. Музика

5. ФВС          

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА, 1 СРОК,

                     3клас