Родителска среща

22/11/2011 19:25

На 24 ноември 2011 година от 17 часа ще се проведе родителска среща в стаята на 3а клас. Желателно е всички родители да присъстват!