ЗА АВТОРА НА САЙТА                         

Старши учител съм в Начален етап, с 30 годишен стаж. 

Работя в СОУ "Крум Попов", град Левски от 1993 година.

Притежавам III ПКС. Имам допълнителна квалификация по Английски език и

Работа с компютри и Информационни технологии.

Участвам в съвместни проекти на Сдружение "Образование и технологии" и

"Начално образование".

Сертификати:

2012 г. Участие в Обучение eTwinning в град Плевен.

2012 г. Успешно преминат обучителен модул "Ценностният подход в образованието

- приложение в реалната педагогическа практика" в град Плевен.

 

2011г. Участие в Научно-приложната конференция "Иновативни решения

за интегриране на ИТ в българското образование в София.

2011г. Представяне на проекта "Microsoft Mouse Mischief в обучението по Околен свят за 2 клас" в Научно-практическия форум в Бургас "Иновации в обучението и познавателното развитие". Проектът е реализиран съвместно с учениците от 2а клас на СОУ "Крум Попов" и 2а клас на ОУ Иван Вазов", град Видин, с кл. р-л Аничка Петкова и е част от Е-книга на учителя с автори доц. д-р Румяна Папанчева и д-р Красимира Димитрова. Управлението на проекта се реализира от Сдружение "Образование и технологии" https://itlearning-bg.com/projectsBG.html

2011 г. Участие в Конкурса "Училищният двор в една учебна година".

2011 г. Участие в обучителен семинар на тема "Гражданското образование за часа на класа-

за начален етап на образование".

2010 г.  Участие с проект "Приятели на природата", част от националния проект "Толерантност, приятелство, красота" в научно-практическия форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", Бургас, организиран от Сдружение "Образование и технологии".

2010 г.  Участие с проекта "Приятели на природата", като част от Националния проект

"Толерантност, приятелство, красота" на Образователен форум в Берлин.

Проектът "Приятели на природата" е реализиран съвместно с учениците на

 г-жа Аничка Петкова, ОУ "Иван Вазов", град Видин.https://itlearning-bg.net/Tolerance_Cfriendship_beauty.aspx

2010 г.  Курс "Работа с компютри и Информационни технологии за 1-4 клас".

2009 г.  Участие в Национален проект "Пътешествие из България" с проекта "Моят роден край". Проектът „Пътешествие из България” печели една първа и една втора награда на Шестия европейски форум на учителите-новатори, проведен в австрийската столица Виена. Форумът се организира от Майкрософт в рамките на глобалната образователна инициатива "Партньори в познанието".

1 място в категорията Избор на учителите и 2 място в Използване на иновации.

https://itlearning-bg.net/levski.aspx

2009 г.  Курс за създанане на електронно учебно съдържание, организиран от Microsoft.

                   

2009 г.  Участие в Общинския и Областния кръг на Конференцията

"Училището -желана територия".

2008 г.  Сертификат за преминато обучение по програмата "Модел за интердисциплинарно

проектно-ориентирано обучение на технологиите в началното училище при интегриране на

технологиите".

2008 г. Професионална квалификация "Учител по английски език в Начален етап".

2007 г.  Курс "Европейски практики в образованието".

2007 г. Сертификат за завършен курс "Работа в мултиетническа среда".

2007г.  Участие в Общинска конференция "Уучилището -желана територия".

2007г.  ПК: "Формиране на специфични умения за работа в училищни комисии по БДП".

 

2006г.  Професионална квалификация "Методика на обучението по БДП.

 

2006 г. ПК по Гражданско образование. Едногодишен курс с курсова работа

" Трудът на хората и значението на техните професии".