ПРОЕКТИ

СДРУЖЕНИЕ "ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ"

ОБЯВЯВА

Национален проект '2012
 
 

Работата на „Образование и технологии“ по националните проекти „Пътешествие из България“, „Толерантност, приятелство, красота“ и „Е-книга на учителя“ допринесе за навлизане на проектно-ориентирания подход в класните стаи на стотици учители от страната ни. В резултат са налице екипи от учители от цялата страна, работещи активно помежду си, създадени приятелства, висока мотивация за работа и постоянно търсене на нови пътища за по-ефективен учебен процес.

Думите на Апостола "Времето е в нас и ние сме във времето" ни мотивираха да предприемем работа по новия проект "Машина на времето". Идеята е традиции, съвременност и бъдеще да се пресъздадат през погледа на днешните учители и техните ученици – тези, които утре ще творят реалния живот.

Машината на времето може да се движи във всички посоки:

 • назад – към историята и традициите на българския народ и на света;

   

 • напред – към бъдещето, което днес е мечта, но днешните мечтатели ще създадат;

   

 • нагоре – към звездите, посещавайки небесни тела или откривайки нови галактики и светове;

   

 • надолу – към недрата на земята, изучавайки закономерности, явления и природни феномени.

   

Създайте заедно с учениците си своя машина на времето, изберете маршрут и потегляйте!

Със сигурност машините на времето ще бъдат чудновати и разнообразни. Посоките, които ще поемат те, ще бъдат неповторими. Но целта, към която всички ще се стремят, е една –  любопитството на децата и пътищата, по които те ще учат и ще се подготвят за живота, да преминат отвъд стените на класната стая.

Кой може да участва в проекта?

Проектът е отворен за участие за учители от всички степени на образователната ни система – детска градина, подготвителна група, начално училикще, прогимназиален и гимназиален етап.

Участието може да бъде индивидуално или в екип.

Защо да се включа?

Работата по тематични проекти, в които учениците са активна страна, като изследователи и анализатори, е метод, доказал своята ефективност на световно ниво. Чрез работата по проект учители и ученици се учат взаимно. Примат роли, различни от тези при традиционната класно-урочна система. Създават се условия за активна работа с родители и за формиране на така важните умения на 21. век. Удовлетворението от работата е на много по-вискоко ниво.

 

Екипът на „Образование и технологии“ се ангажира с консултантска дейност. Това е нов елемент, заложен при реализацията на „Машина на времето“. Участниците ще могат да координират идеите си с организаторите и да получат методическа и организационна подкрепа. За работата по проекта са привлечени студенти-доброволци, които да помагат на учителите-участници в техническите дейности.

Предвидено е текущо он-лайн отразяване на дейносттите по проекта. Целта е популяризиране на активно работещи учители и екипи от учители на национално ниво.

Учителите, които се включат в проекта, ще бъдат представени в специално издание на списание "Образование и технологии" и ще получат възможност за представяне на Образователния форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" в Бургас през месец август 2012 г. на преференциални цени.

Участието в проекта дава възможност на учителите, които успешно формират уменията на 21 век, да споделят своя опит с колегите си и да представят апробирани в практиката идеи и иновации.

 

Как да се включа в проекта?

 

Изпратете заявка на адрес itlearning@hotmail.com

 

В заявката трябва да се посочи тема на проекта и предварителна работна програма, включваща работа до края на учебната година, клас, в който ще се проведе проекта.

 

Срокове

Заявки за включване в проекта се приемат до 20.1.2012.

 

 


  

ПРОЕКТИ

 

Сдружение Начално образование

с подкрепата на Община - Димитровград

 

2011/ 2012 учебна година

 „Подай ръка ...”

 

2011 година беше обявена за година на доброволчеството. Всеки от нас си дава сметка колко е ценно да имаш до себе си човек, на когото можеш да разчиташ както в добри, така и в трудни моменти. Как се възпитава човек да бъде добър, толерантен, разбиращ? Едно е някой да те кара да бъдеш такъв, а е съвсем различно сам да го пожелаеш и да се опиташ да намериш последователи. През новата учебна година Сдружение Начално образование иска да подаде ръка на децата, давайки им възможност за изява в няколко направления...

І. „Подай ръка...“ в детската градина.

ІІ. „Подай ръка...“ в близкия парк / гора.

ІІІ. „Подай ръка...“ в родния край.

ІV. „Подай ръка...“ на недоловимото.

V. „Подай ръка...“ на различното.

https://pro-sno.web.officelive.com/opisanie.aspx

 

Проект "Е-книга на учителя"

Съвместния проект на български учители е  представен на Европейския форум на учителите – новатори в Москва. В проекта, достъпен на www.itlearning-bg.com, участват повече от 80 учители от 42 училища в 38 населени места в България; базата данни включва над 500 учебни единици .От 22 до 24 март в Москва се проведе Осмият Европейски форум на учителите-новатори. Събитието е част от глобалната програма на Майкрософт "Партньори в познанието".Автори на идеята за разработване на Е-книгата са доц. д-р Румяна Папанчева и д-р Красимира Димитрова.
 

https://itlearning-bg.com/E-book/ZaProekta_1.aspx

 

 

Проект "Училищният двор в една учебна година"

 

Ако искате да видите клипа, с който участвахме, кликнете върху линка:

 

https://youtu.be/qotpsag8hfw

 

https://pro-sno.web.officelive.com/aboutus.aspx

 

А това е постерът към проекта

 

Проект "Приятели на природата"

 

Проектът "Приятели на природата" по който работихме съвместно с нашите приятели от ОУ "Иван Вазов", град Видин бе част от Националният проект "Толерантност, приятелство, красота". Той бе представен на Европейския форум на учителите новатори в Берлин.

Учениците от Първи "а" клас на СОУ "Крум Попов" гр. Левски и Първи "а" клас на ОУ "Иван Вазов", гр. Видин  станаха приятели и започнаха работа по съвместния проект "Приятели на природата". Проектът е част от инициативата на Сдружение „Образование и технологии” и Майкрософт – България с подкрепата на Национален център за безопасен Интернет и  www.dechica.com.

https://itlearning-bg.net/Tolerance_Cfriendship_beauty.aspx

 

 

Проект „Пътешествие из България"

 

спечели една първа и една втора награда на Шестия европейски форум на учителите-новатори (Innovative Teachers Forum 2009), във Виена 24-26 март 2009 г.
Град Левски е сред 18-те български градове, включени в проекта.

Проектът "Моят роден край" включи представянето на Куршунските водопади, Деветашката пещера и Римския мост през детския поглед. Създадохме свои рисунки, табла и презентации на забележителностите, проучихме и разказахме за тяхната история. 

На VІ национална конференция „Информационни технологии в образованието”, организирана от Майкрософт България-2009 г. ни наградиха и получихме специално признание от доц. д-р Папанчева за успешно свършената работа.

Неописуема е гордостта, която може да изпита човек, виждайки българския флаг на своето родно място върху картата на България! https://itlearning-bg.net/. Пътешествието продължи и през ноември, същата година, в Бразилия, на Световния форум на учителите-новатори.

https://itlearning-bg.net/JurneyBG.aspx