РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 19.09.2011 година от 17 часа в стаята на 3 а клас ще се проведе първата за тази учебна година родителска среща.