Родителска среща

На 13 октомври 2011 година (четвъртък) от 17.30 часа, в стаята на 3а клас, ще се проведе родителска среща. Надявам се всички родители, на учениците от нашия клас, да се отзоват на поканата.