ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Тук ще откриете:

списък на учениците от класа

седмичното разписание на часовете

графикът за учебното време през годината и ваканциите