Отново имаме рожденик!

На 4 ноември рожден ден има Борислав Илиев от нашия клас!

Борко, бъди здрав, послушен и отличен ученик!