Родителска среща

На 14 октомври 2010 година от 17.00 часа ще се проведе Обща родителска среща в Актовата зала на училището. Родителската среща на 2а клас ще се проведе от 17.30 часа в класната стая.