ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

150 - БЪРЗА ПОМОЩ

166 - ПОЛИЦИЯ

160 - ПОЖАРНА

112 - ЕДИНЕН ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНА ПОМОЩ