ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ


 

През цялата учебна година ще учим само първа смяна - сутрин, при следния график на часовете:

1час - 8:00 - 8:35  след 1-я час закуска

2час - 8:55 - 9:30

3час - 9:50 - 10:25  след 3-я час голямо междучасие

4час - 10:55 - 11:30                        

5час - 11:50 - 12:25